ÜRÜNLER

Başta beyaz eşya sektörü olmak üzere, çeşitli uygulamalarda kullanılan Elektrostatik Toz Boyama işlemi için, kabin içerisinde homojen bir ortam sağlanarak işlem yüzey kalitesini artırmak, kullanılan hammaddeden tasarruf sağlamak ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak üzere kullanılan filtrelerdir.
ELEKROSTATİK TOZ BOYA KABİN FİLTRESİ

Ürün Kodu: LF 37-025

TOZ BOYA KABİN FİLTRESİ

ELEKTROSTATİK TEFLON TOZ BOYA


Ürün Kodu: LF 37-024